Regelgeving En Overheidsdocumenten

Zet hier de regelgeving en overheidsdocumenten die je hebt gevonden.

Silke:
Bron 1:
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap (27 maart 2017). Vlaamse codex, 69313.
Bron 2:
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs betreffende een aanpassing van de prestatienoemers per studiegebied (10 maart 2017). Vlaamse codex, 49622.
Bron 3:
Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft (23 december 2016). Vlaamse codex, 32538.

Marthe:
Bron 1:
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (20 juni 2005). Belgisch Staatsblad, 3-1133.
Bron 2:
Wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (25 juli 2012). Belgisch Staatsblad, 5-1677.
Bron 3:
Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (23 augustus 2013). Belgisch Staatsblad, 5-2222.
Bron 4:
Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie (18 juli 2016). Belgisch Staatsblad, 54-1567.
Bron 5:
Wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie (31 augustus 2005). Belgisch Staatsblad, 3-1270.

Arne:
Bron1:
Ministerieel besluit houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt (26/12/2015). Vlaamse codex. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025105&param=inhoud&ref=search&AVIDS
Bron 2:
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeenschappelijke samenwerkingsverbanden ( 19/04/2013). Belgisch staatsblad. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022944&param=inhoud&ref=search&AVIDS

Chloë:
Bron 1:
Decreet houdende goedkeuring van de normen voor Vlaamse overheidscommunicatie en houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid (15 september 2006). Vlaamse Codex, 44190.

Bron 2:
Besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van een adviescommissie voor informatie- , communicatie- en inspraakprojecten voor de jeugd (24 september 2001). Vlaamse Codex, 39011.

Bron 3:
Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie – en communicatietechnologie van de basiseducatie (20 april 2012). Vlaamse Codex. 30113.

Britt:
Bron 1
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (20 juni 2005). Belgisch Staatsblad, 3-1133.
Bron 2
Wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie(31 augustus 2005). Belgisch staatsblad, 3-1270.
Bron 3
Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90 decies van het Wetboek van strafvordering (23 augustus 2013). Belgisch Staatsblad, 5-222.
Bron 4
Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie (18 juli 2016). Belgisch Staatsblad, 54-1567.

Jana:
Bron 1:
Besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dentaaltechnicus. (22 mei 2015). Vlaamse codex, 61004.
Bron 2:
Besluit van de secretaris-generaal houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de adviseur van de Stafdienst Infrastructuur. (10 juni 2015). Vlaamse codes, 38056.
Bron 3:
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 7. (31 januari 2003). Vlaamse codex, 16378.